Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Διαβούλευση για την ανάπτυξη κέντρου πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας στοματικού καρκίνου

27/09/2011
Διαβούλευση για την ανάπτυξη κέντρου πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας στοματικού καρκίνου

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέχρι 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@yyka.gov.gr με την ένδειξη : "Διαβούλευση για το Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Στοματικού Καρκίνου"