Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις

03/03/2016

Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 348.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΟΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ _PET – CT.pdf Μέγεθος: 352.7 KB
ANNOUNCEMENT - POSITRON EMMISSION TOMOGRAPHY SYSTEMS WITH INDEGRATED COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEM _PET – CT.pdf Μέγεθος: 352.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ok.pdf Μέγεθος: 333.3 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ok.pdf Μέγεθος: 332.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.pdf Μέγεθος: 249 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.pdf Μέγεθος: 250.6 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΊΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.pdf Μέγεθος: 246.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΤΟΣ ΑΡΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΡΤΟΥ (2).pdf Μέγεθος: 251 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΓΑ.pdf Μέγεθος: 241.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΛΑ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 248 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 243.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΛΑ.pdf Μέγεθος: 239.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.pdf Μέγεθος: 242.6 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ.pdf Μέγεθος: 242.9 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 242.8 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.pdf Μέγεθος: 325.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΥΜΑΡΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 244.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 244.1 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ.pdf Μέγεθος: 243.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 246.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ.pdf Μέγεθος: 243 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 246.8 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ.pdf Μέγεθος: 245.8 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.pdf Μέγεθος: 249.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.pdf Μέγεθος: 249.3 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 243.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 243.7 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ.pdf Μέγεθος: 242.5 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf Μέγεθος: 253.4 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf Μέγεθος: 242 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.pdf Μέγεθος: 243.4 KB