Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Αποφάσεις και έγγραφα για το Παρατηρητήριο Τιμών

20/01/2016

Αρχεία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.pdf Μέγεθος: 90.1 KB
Ανακοίνωση - Διευκρίνηση επί της πρόσβασης στην επωνυμία προμηθευτή.pdf Μέγεθος: 52.7 KB
Ανακοίνωση - Περιεχόμενο αιτημάτων για την ανάρτηση τιμών στο Π Τ .pdf Μέγεθος: 43 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ - 19 1 2016.pdf Μέγεθος: 47 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Ανάρτηση Τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ - ΔΕΚ2015.pdf Μέγεθος: 153.5 KB
Εγχειρίδιο Χρηστών Αναβαθμισμένου Παρατηρητηρίου Τιμών - ΟΚΤ2015.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραλαβής Αναβαθμισμένου Παρατηρητηρίου Τιμών - OKT2015.pdf Μέγεθος: 59.6 KB
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ .pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤIΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΥ_28.02.2012.pdf Μέγεθος: 90.7 KB
Π.Τ. Διαχείρισης ΕΙΑ _ΜΧ- ΤΧ- ΜΤΧ_.pdf Μέγεθος: 76.7 KB
Κατευθυντήριες οδηγίες για Μελέτες Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας - Παρατηρητήριο Τιμών .pdf Μέγεθος: 379 KB
AMCP fomulary submission format.pdf Μέγεθος: 1.7 MB