Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Αρχείο Παρατηρητηρίου Τιμών

20/06/2012

Αρχεία

15 Απριλίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 7.9 MB
29 Μαρτίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.6 MB
21 Φεβρουαρίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.5 MB
10 Φεβρουαρίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 7.6 MB
4 Φεβρουαρίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.3 MB
21 Ιανουαρίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 7.4 MB
12 Ιανουαρίου 2011 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 7.3 MB
30 Δεκεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 6.7 MB
16 Δεκεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 7 MB
2 Δεκεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4 MB
18 Νοεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 5 MB
3 Νοεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.3 MB
19 Οκτωβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 3.6 MB
15 Οκτωβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 2.3 MB
5 Οκτωβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.5 MB
27 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.4 MB
22 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.3 MB
10 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.7 MB
6 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 3.9 MB
1 Σεπτεμβρίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 3.8 MB
27 Αυγούστου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 3.7 MB
13 Αυγούστου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.4 MB
11 Αυγούστου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 4.4 MB
26 Ιουλίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 763.8 KB
21 Ιουλίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 814.7 KB
15 Ιουλίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 679.5 KB
14 Ιουλίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 687.9 KB
7 Ιουλίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 734.4 KB
2 Ιουνίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 90.3 KB
28 Μαίου 2010 - Παρατηρητήριο Τιμών Μέγεθος: 88.8 KB