Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Επικοινωνία

19/12/2018

Ταχ. Δν/ση: Αβέρωφ 12Α, 104 33, Αθήνα

Τηλεφωνική Επικοινωνία: 213 2037 500 - 501

Φαξ: 213 2037 531

Γραμματεία Προέδρου: 213 2037 542

Γραμματεία / Πρωτόκολλο: 213 2037 530 - 213 2037 532