Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

07/01/2021

Αρχεία

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1019.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 2019 ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 526.2 KB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 113.3 KB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 949.2 KB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PICC ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 58.2 KB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.8 MB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 2.2 MB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 377.1 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 235.1 KB
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 118.9 KB
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 571.8 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 122.8 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 146 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 155.8 KB
_J9UNJ~Z.PDF Μέγεθος: 112.8 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1019.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 2019 ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 526.2 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 279.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 80.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 59.8 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (1) ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (2) ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 175.2 KB
ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 115.7 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 155.6 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 453.1 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 109.4 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 154.7 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 330 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 269.8 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 63.4 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 506.9 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 1012.8 KB
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (STENTS) ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 67.8 KB
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (STENTS) ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 710.7 KB
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΝΑ ΚΑΤ.pdf Μέγεθος: 2.8 MB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 763.2 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 381 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 305.6 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 96.3 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 2 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 341.2 KB
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 166.2 KB
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 216.4 KB
ΧΕΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 389.3 KB
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 164.6 KB
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 319.6 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 731.1 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 151.9 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 154.1 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 453.1 KB
ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 145.5 KB
ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 392.2 KB
ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 170.8 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1019.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 2019 ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 526.2 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 286.8 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 201.7 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1019.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 377.1 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 2019 ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 526.2 KB
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 122.7 KB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 849.5 KB
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 309.2 KB
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 215.1 KB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (1) ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 73.9 KB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (2) ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 91.8 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 196.3 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 107.8 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 82.6 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 131.6 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 250.4 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 281.4 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 111.5 KB
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 186.6 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ 2 ΕΤΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 261.4 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 88.5 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 128.8 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 380.6 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.7 MB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 191.1 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 489.5 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 47.8 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 235.7 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 301.6 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 324.3 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 2.6 MB
ΓΑΝΤΙΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΚΑΠΥ.pdf Μέγεθος: 495.8 KB
ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 439.8 KB
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 198.9 KB
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 334.1 KB
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 689.2 KB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 220 KB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 106.8 KB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 86.1 KB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 339 KB
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 2.2 MB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 161.1 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 3.4 MB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 3 MB
AΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 389.9 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 141.8 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 131.4 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΚΑΤ.pdf Μέγεθος: 252.1 KB
ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 281.3 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 772.3 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 355.2 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 99.5 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΑ ΚΑΤ.pdf Μέγεθος: 256.9 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 471.7 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 895.4 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ.pdf Μέγεθος: 204.5 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 283.6 KB
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.8 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.pdf Μέγεθος: 3 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf Μέγεθος: 155.5 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΠ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.pdf Μέγεθος: 2.2 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ.pdf Μέγεθος: 932.8 KB
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 224.3 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 1.8 MB
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 121.8 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 106.8 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 125 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 121.8 KB
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 949.6 KB
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.pdf Μέγεθος: 455.9 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 331.5 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 255.9 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 136.8 KB
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 92.2 KB
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΑ ΚΑΤ.pdf Μέγεθος: 2.6 MB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 686.8 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 135.1 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 143.9 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ.pdf Μέγεθος: 369.9 KB
ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 47.7 KB
ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 111 KB
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 98.4 KB
ΒΙΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 456.6 KB
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 253.4 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 1 MB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚA ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 136.1 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 185.3 KB
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ HOOK Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 70.8 KB
ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.pdf Μέγεθος: 980.9 KB
ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.9 MB
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ_ΑΝΑΝΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 1.7 MB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 398.2 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 443.1 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 243 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 186.6 KB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 216.9 KB
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 310.6 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 267.9 KB
ΓΑΖΕΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 115.9 KB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 278.6 KB
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 328 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 267.9 KB
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ.pdf Μέγεθος: 411.7 KB
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.6 MB
ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 164.6 KB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 236.5 KB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 193.9 KB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 278.6 KB
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΑΣΚOI ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 188.6 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 47.4 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ- ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.pdf Μέγεθος: 144.8 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 201.1 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 243.3 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ.pdf Μέγεθος: 322.5 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 336.9 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 293.2 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 252.4 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 196.9 KB
ΥΓΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 76.5 KB
ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΧΛΩΡΙΝΗ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 91 KB
ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 80.2 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΒΟΛΟΥ.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ...........pdf Μέγεθος: 974.7 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 334.3 KB
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 294 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 174.9 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 115.9 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 341.5 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ................pdf Μέγεθος: 2.1 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ .............pdf Μέγεθος: 1.6 MB
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 179.1 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 297.5 KB
ΑΝΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ.pdf Μέγεθος: 264.8 KB
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf Μέγεθος: 171.4 KB
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΝ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ.pdf Μέγεθος: 228.2 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 452.2 KB
ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 2.4 MB
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Γ.N. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.pdf Μέγεθος: 316.1 KB
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 80.5 KB
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ.pdf Μέγεθος: 91.5 KB
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ CPAP.pdf Μέγεθος: 93.9 KB
ΜΑΣΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΥΤΗ CPAP.pdf Μέγεθος: 78.9 KB
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑ Ο2 (HIGH FLOW).pdf Μέγεθος: 91.9 KB
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΓΙΑ CPAP ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ VENTURI.pdf Μέγεθος: 88.9 KB
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΓΙΑ CPAP.pdf Μέγεθος: 87.5 KB
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ NIV.pdf Μέγεθος: 84.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ.pdf Μέγεθος: 56.5 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW).pdf Μέγεθος: 108.2 KB
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ CPAP.pdf Μέγεθος: 105.6 KB
ΑΝΑΠΑΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdf Μέγεθος: 322.9 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 163.6 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Γ.Ν.Π.Α. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.pdf Μέγεθος: 1.3 MB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (2).pdf Μέγεθος: 201.2 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 123 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 122 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.pdf Μέγεθος: 159.5 KB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ BIPAP Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ BIPAP Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 110.2 KB
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ CPAP ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ VENTURI Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 99.4 KB
ΣΚΑΦΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ NIV (CASTAR R) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 88.8 KB
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 170.7 KB
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 178.5 KB
ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 196.5 KB
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 193.3 KB
ΣΑΜΠΩ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΠΛΥΝΤΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 104.3 KB
ΣΕΤ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΥΠΟΥ MAYO Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 168.3 KB
ΣΕΤ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 162.1 KB
ΣΕΤ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΜΠΛΟΥΖΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 76 KB
ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 196.1 KB
ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 196.1 KB
ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 471.5 KB
ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 66.2 KB
ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΩΝ - ΠΛΥΝΤΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 121.2 KB
ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 547.1 KB
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΠΛΥΝΤΩΝ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 90.1 KB
ΦΟΡΜΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 100.2 KB
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 217.2 KB
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 108.1 KB
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 97.4 KB
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.pdf Μέγεθος: 927.9 KB
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 80.3 KB
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 57 KB
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 72.3 KB
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 118.6 KB
ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΚΕΝΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 89.7 KB
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 89.9 KB
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΝΠ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.pdf Μέγεθος: 791.8 KB
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 100.8 KB
ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 105.3 KB
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 97.9 KB
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 44.6 KB
ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ.pdf Μέγεθος: 438.9 KB
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 97.4 KB
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 267 KB
ΡΟΟΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ, ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 162.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 105.5 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 106.7 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ DIAL-A-FLO ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 907.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΞΗΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 56.5 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΥΔΑΤΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 57 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 111 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 344.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 83.9 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 85 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 119.2 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 68.3 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΕΝΝΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 94.7 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 127.5 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 133.3 KB
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 113.6 KB
ΦΙΑΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ BILLOW 3 ΘΑΛΑΜΩΝ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 63.2 KB
ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 92.7 KB
ΦΟΡΗΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ (ΔΑΚΤΥΛΟΥ) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 103.6 KB
ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 920.9 KB
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 123 KB
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 416.8 KB
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 82.7 KB
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ.pdf Μέγεθος: 157.9 KB
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 161.5 KB
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 117.8 KB
ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΕΤ ΦΑΓΗΤΟΥ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 154.9 KB
ΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 500 ML Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 49 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ (Υπουργική απόφαση) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 111.5 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 92.3 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MEDRAL Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 171.5 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 93 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ (Υπουργική απόφαση) Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 111.5 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 92.3 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MEDRAL Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 171.5 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 93 KB
ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 360.6 KB
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 222.1 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 193.7 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 94.3 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 454.5 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ Ε.Σ..jpg Μέγεθος: 496.3 KB
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 251.4 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 76.4 KB
ΛΑΜΕΣ - ΛΑΒΕΣ ΜΕΘ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 493.5 KB
ΛΑΜΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Νο.3,4 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 81.5 KB
ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ KAWE Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 301.5 KB
ΜΑΣΚΕΣ AMBU Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 419.2 KB
ΜΑΣΚΕΣ VENTURI-AEROLIN-MH ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 333 KB
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3 & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 176.8 KB
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 388.6 KB
ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 178 KB
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΔ-Α-00341 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 344.6 KB
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 471.2 KB
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 68 KB
ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΕΤ ΦΑΓΗΤΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 562.2 KB
ΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 500 ML Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 98.3 KB
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 297.8 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ (Υπουργική απόφαση) Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 419.2 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 192.8 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MEDRAL Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 274 KB
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 193.2 KB
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.pdf Μέγεθος: 229 KB
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 201.3 KB
ΥΓΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 382.9 KB
ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΧΛΩΡΙΝΗ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 397.4 KB
ΥΓΡΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ - ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 202.3 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 2.9 MB
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 322.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 280.2 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 403.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 719.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 345.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 730.2 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 907.7 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ DRAEGER Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 270.9 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 590.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 523.5 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΙΚΟΥ NIKISSO Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 212.1 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 392.2 KB
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 205.7 KB
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DRAGER Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 410 KB
ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 426.9 KB
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 163 KB
ΧΑΡΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ Α3 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 365.1 KB
ΧΑΡΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ Α4 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 134.5 KB
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 188.4 KB
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 196.4 KB
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 409.3 KB
ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 383.7 KB
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΙΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 410.2 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΑΡΑΙΩΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 191.3 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 221.8 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 223.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ 3 ΑΥΛΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 406.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ 3,4 & 5 ΑΥΛΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 201.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 201.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΘΥΡΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 616 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 415.1 KB
REFURBISHED ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 449.7 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 643.6 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 720.2 KB
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ RT-PCR ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-COV-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 536.5 KB
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 786.3 KB
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RT-PCR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ RNA Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 356.4 KB
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 382.3 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (23238) Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 211.8 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ- ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.pdf Μέγεθος: 455.6 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf Μέγεθος: 320.2 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΓΝΗ - ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.pdf Μέγεθος: 966.8 KB
ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 259.2 KB
ΑΣΚΟΙ ΤΡΙΠΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ CPDA-1 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 192.5 KB
ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ.pdf Μέγεθος: 315.4 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 23G Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 176 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 394.7 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 333.2 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 383.2 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ PORT ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 106.7 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 21G) Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 406.2 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 15G - 16G Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 396.1 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 257.5 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 383.6 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΜΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 394.3 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3WAY 20FR Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 176.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFOUR 3WAY ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ & TIEMAN Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 258.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΜΧ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 2 WAY LATEX ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ 100� Νο.12,16,20,22 Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 391.1 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 252.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ & ΜΗ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 279.1 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 16 FR Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 402 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.pdf Μέγεθος: 654.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 383.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ FFR Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 277.2 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 275.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 218.2 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ARGYLE Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 268.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 275.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 275.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 382.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 170.3 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΜΕ ΕΥΘΥ & ΚΕΚΑΜΕΝΟ ΑΚΡΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 253.4 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100� DUFOUR 22FR ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 390.5 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 289 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 363.9 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN BLAKEMORE Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 386.8 KB
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗ ΥΦΡΟΦΙΛΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 276.9 KB
ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 259.2 KB
ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2LT Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 396.6 KB
ΣΑΚΟΙ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 398.6 KB
ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΚΕΡΙΟΥ) Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 509.4 KB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 164.4 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 185.2 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 282.9 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 345 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 282.9 KB
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 345.7 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 195.2 KB
ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 454.5 KB
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 545.9 KB
ΘΗΚΕΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Ε.Σ.pdf Μέγεθος: 268.9 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 311.3 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 286.4 KB
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 15G - 16G Ε.Σ. (1).pdf Μέγεθος: 323.2 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 223.7 KB
ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2LT Ε.Σ..pdf Μέγεθος: 324.5 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 344.5 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 407.2 KB
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf Μέγεθος: 255 KB