Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

31/01/2022