Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιούνιος 2022:α)Φυσικού Νοσοκομείου–Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β)Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

18/05/2022