Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Δεκεμβρίου 2022:α)Φυσικού Νοσοκομείου–Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β)Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

11/11/2022

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και διαδικασία ελέγχου αυτών.