Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

23/01/2023