Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Ενημέρωση Περιφερειών για τα δικαιολογητικά υποψηφίων για τις εξετάσεις Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

04/07/2017