Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Ενημέρωση όλων των Περιφερειών της χώρας για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη λόγω της σύστασης του αντίστοιχου Συλλόγου σε ΝΠΔΔ

22/09/2017