Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση όλων των Περιφερειών της χώρας για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη λόγω της σύστασης του αντίστοιχου Συλλόγου σε ΝΠΔΔ

22/09/2017