Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Δεκέμβριος 2017 Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

10/11/2017