Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2018 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

30/01/2018