Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2018 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

30/01/2018