Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020

Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών - αρμοδιότητες και σχέσεις με την κεντρική διοίκηση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

05/02/2019