Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Δεκέμβριος 2019: α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξε

07/11/2019