Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020-Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

23/01/2020