Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων α) Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

08/09/2020

Κεντρικό αρχείο

6Μ1Ε465ΦΥΟ-ΝΒΥ Μέγεθος: 620.2 KB