Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Ιούνιος 2021: α) Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

21/05/2021