Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Μαϊου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

03/05/2023