Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023

Συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική με έδρα την Θεσσαλονίκη.

03/05/2023