Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική με έδρα την Θεσσαλονίκη.

03/05/2023