Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική με έδρα την Αθήνα.

03/05/2023