Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

15/02/2022