Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

16/02/2022