Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στoν Σακχαρώδη Διαβήτη για τους ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής με έδρα την Αθήνα περιόδου Φεβρουαρίου 2022

01/03/2022