Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Μαϊου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, με έδρα την Αθήνα

28/04/2022