Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Μαϊου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

28/04/2022

Κεντρικό αρχείο

96Ο9465ΦΥΟ-Γ33.pdf Μέγεθος: 506 KB