Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

07/09/2022