Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

04/10/2022