Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Οκτωβρίου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

26/10/2022