Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

18/11/2022