Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Δεκεμβρίου 2022 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.), με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

18/11/2022