Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

24/01/2023