Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

24/01/2023