Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Λοιμωξιολογία με έδρα την Αθήνα περιόδου Φεβρουαρίου 2023.

24/01/2023