Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

24/01/2023