Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

24/01/2023