Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, (Μ.Ε.Ν.Ν.) με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη»

07/09/2023