Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΜΑΪΟΥ 2024 για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων.

14/05/2024