Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Υπουργική απόφαση Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικοτήτας

19/09/2018