Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών Αθηνών και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

24/01/2019