Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Ιουνίου 2019

06/06/2019