Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός γραμματέων εξεταστικών επιτροπών των εξειδικεύσεων Λοιμωξιολογίας και Κλινικής Μικροβιολογίας με έδρα την Αθήνα μέχρι τις 31-12-2019

06/06/2019