Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022

Συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην Ιατρική Ύπνου και πιστοποιητικού εκπαίδευσης Τεχνικού Ύπνου, με έδρα την Αθήνα μέχρι 31-12-2021

10/10/2019