Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, περιόδου Οκτωβρίου 2019

10/10/2019

Κεντρικό αρχείο

ΨΔ47465ΦΥΟ-8ΘΧ.pdf Μέγεθος: 411 KB