Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Φεβρουαρίου 2020

04/02/2020

Κεντρικό αρχείο

Ψ7ΞΨ465ΦΥΟ-158.pdf Μέγεθος: 125 KB