Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, περιόδου Φεβρουαρίου 2020

13/02/2020