Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Μαΐου 2020

11/06/2020

Κεντρικό αρχείο

9654465ΦΥΟ-ΙΕ2 Μέγεθος: 413.4 KB