Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

10/09/2020

Κεντρικό αρχείο

ΨΒ9Κ465ΦΥΟ-36Ζ Μέγεθος: 414.1 KB