Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

15/09/2020

Κεντρικό αρχείο

64Ξ7465ΦΥΟ-ΗΞΠ Μέγεθος: 418.7 KB